Hello World!

واحد فروش ورق کارتن

واحد فروش ورق کارتن شرکت مھندسین خبره میھن مفتخر است، ورق ھای کارتنی مورد نیاز مشتریان خود را با توجه به مشخصات فنی زیر در اختیار مصرف کنندگان عزیز قرار دھد:
و با کاغذھای مختلف و متنوع B و E, C فروش انواع ورقھای کارتنی از طول 75 سانتی متر الی 400 سانتیمتر با فوت ھای
تولید ورق از عرض 90 الی 180 سانتی متر.
تحويل ظرف مدت 3 تا 7 روز.
شماره تماس فروش ورق (مستقیم) : 02634760677
داخلی فروش ورق : 02634760476 داخلی 140 و 141
فکس فروش ورق : 02634760476 داخلی 146

ما علاوه بر استفاده از دستگاه ھای مدرن و با تکنولوژی روز دنیا در تھیه ورق ھای کارتنی ، با در اختیار داشتن آزمایشگاھی مجھز و با رعایت استانداردھای ملی و بین المللی، مواد ورودی و محصولات در جریان ساخت را
مورد بازرسی و آزمون قرار میدھیم تا از تولید محصول با کیفیت اطمینان حاصل کنیم.

  • دسته بندی :
بالا