پرسشنامه الکترونیکی استخدام

1- پر کردن فیلدهای ستاره دار ضروری است.

2- جهت تایید فرم شما و قرار گرفتن رزومه تان در پروسه ارزیابی و استخدام لازم است اطلاعات خواسته شده بویژه سوابق کاری و تحصیلی به طور کامل تکمیل شود.