AMBOJA

 

 

 محصولات شرکت FazerAlko بواسطه طرح بسته بندی گروه AR پیشرفتی در وضع تحمل پذیری محصول بدون بکارگیری کیسه های درونی ارائه می دهد. برای باز کردن این بسته بندی، کافی است مصرف کننده گوشه مهر و موم شده بسته را فشار دهد.

 شرکت FazerAlko

 

شرکت بسته بندی "ALZAMORA" بر روی سیستم نوآورانه تخم مرغ های (Free-range) "گارسیا پونت" فعالیت می کند. استندهای کارتن این شرکت با طراحی خارق العاده خود، موجب حفظ ایمنی و سادگی یک کارتن سنتی شده است. این بسته بندی سهولت در استفاده ، سادگی در نگهداری و حمل را ارائه می دهد و می تواند به طور مستقیم درون یخچال قرارداده شده و روی هم براحتی چیده شوند. طراحی کشویی این بسته ها توانایی نگهداری ایمن 5 تخم مرغ را داراست و تخم مرغ ها را بصورت ثابت و محکم در یک ردیف قرار می دهد. مصرف کنندگان می توانند محتوای داخل بسته بندی را از طریق پنجره های دایره ای چک کنند.

 

 شرکت بسته بندی  ALZAMORA

 

بالا