رشد منفی کاغذ و کارتن در سال 94

رشد منفی کاغذ و کارتن در سال 94

 

تازه‌ترین آمارهای استخراج شده توسط وزارت صنعت از اوضاع نگران کننده صنعتی کشور در سال ۹۴ حکایت دارد به نحوی که اکثر بخش‌ها در این سال، رشد بالای منفی را تجربه کردند. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود دو بخش کاغذ و کارتن نیز با رشد منفی 6.8 و 5.3 درصدی مواجه بوده اند.

 

 

 

رشد منفی کاغذ و کارتن

 

بر طبق این گزارش تولید کالاهای منتخب صنعتی در بهترین حالت با منفی ۰.۴ درصد و در بدترین حالت ۵۷.۵ درصد در سال ۹۴ بوده است.

 

 

 

بالا