نمایشگاه مطبوعات، تبلیغات، چاپ و بسته بندی استان البرز

نخستین نمایشگاه مطبوعات، تبلیغات، چاپ و بسته بندی استان البرز با مشارکت موسسه فرهنگی هنری هشت بهشت سبز، اتحادیه چاپ و نشر کرج، انجمن تبلیغات و خانه مطبوعات استان 15الی11 مردادماه سال جاری از ساعت 16 تا 22 هر روز در محل نمایشگاه دائمی فرهنگ و هنر البرز واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.

نمایشگاه فوق با هدف معرفی ظرفیت ها و توانمندی های حوزه رسانه، تبلیغات و چاپ استان البرز به مردم و ادارات استان توسط ظرفیت های خصوصی حوزه فرهنگ و هنر البرز برگزار می شود

 

 

.نمایشگاه مطبوعات، تبلیغات، چاپ و بسته بندی استان البرز

بالا