استاندارد ISO 9001

دریافت و برقراری استاندارد ISO 9001 در جهت بهبود عملکرد، رسیدن به کیفیت مناسب محصولات و رضایت مصرف کننده

 

به منظور حصول اطمینان از اینکه فرآیندهای شرکت، خواسته های مشتریان و سایر ذینفعان سازمان را برآورد می نماید، شرکت در سال 1388 سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001 را انتخاب و برقرار نموده است(در حال تمدید)

 

استاندارد کارتن سازی

 

پیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ متناسب با اندازه سازمان و با تمرکز با اهداف تجاری سازمان منجر به بهبود مستمر در کسب و کار و رضایتمندی مشتریان می گردد
استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 یک استاندارد مدیریتی عمومی می باشد که توسط کمیته ISO/TC 176 سازمان ISO تدوین و منتشر شده است

 

بالا