مقاومت لهیدگی حلقه کاغذ

 

روش اندازه گیری زیادی برای مقاومت فشاری وجود دارد. متداول ترین آن آزمون لهیدگی حلقه است که در آن باریکه ای از کاغذ ابتدا به شکل حلقه در آمده سپس از سمت لبه ها با یک دستگاه آزمون ویژه و با استفاده از یک صفحه صاف تحت فشار قرار می گیرد.

مقاومت لهیدگی حلقه کاغذ

 

مقاومت لهیدگی حلقه کاغذ

بالا

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!