آزمون تست کشش

 

اندازه گیری مقاومت کششی حد شکست: (Tensile)

در اندازه گیری مقاومت کششی، نمونه ای از کاغذ با طول و عرض یکسان یبن دو گیره محکم می شود. آنگاه برای ایجاد تنش کششی، گیره ها از هم فاصله می گیرند و مکانیسم دستگاه به این شکل است که نیروی کششی را در هنگام از هم گسیختگی کاغذ نشان می دهد. علاوه بر این ، بیشتر تجهیزات به طور همزمان قادر به نشان دادن کشیدگی نمونه نیز می باشند. تجهیزات پیشرفته مقادیر جذب انرژی کششی را نیز فراهم می کند.

اهمیت مقاومت کششی حد شکست:

مقاومت کششی مستقیما نمایانگر دوام و چگونگی کارکرد نهایی کاغذهایی چون کاغذ بسته بندی، کاغذ کیسه ای، کاغذ نواری صمغ دار، کاغذ بسته بندی کابلی، کاغذ تابدار و کاغذهای چاپ می باشد.کاغذهای مذکور در هنگام مصرف تحت تنش های مستقیم کششی قرار دارند. عموما هر کاغذی که دستخوش عمل تبدیل می شود باید از یک مقاومت کششی حداقلی برخوردار باشد، چرا که کاغذ درحین عبور از مراحل مختلف در معرض تنش های کششی قرار می گیرد. از کاغذ های چاپ، به عنوان نمونه ای ابتدایی از اینگونه کاغذها می توان نام برد. برای افزایش مقاومت کششی کاغذ، راه های مختلفی موجود است. برای مثال: افزایش خمیر زنی یا پالایش، افزایش پرس مرطوب، افزودن چسب خمیر زنی، ازدیاد مقدار الیاف بلند در خمیر و افزایش وزن پایه همگی معمولا منجر به بهبود مقاومت کششی می گردند.

ویژگی های مقاومت کششی:

مقاومت کاغذ در برابر بارگذاری کششی به روش های مختلفی بیان می شود.

1- شاخص کشش: حداکثر نیروی کششی در واحد پهنا و واحد گرماژ می باشد

2- مقاومت کششی: حداکثر نیروی مرتبط با پهنای نمونه آزمونی می باشد.

3- تنش کششی در نقطه شکست: حداکثر نیروی کششی در واحد پهنا و واحد ضخامت است.

در منابع قدیمی تر از مفهوم طول پارگی نیز استفاده می شود. مفهوم آن حداکثر طولی است که یک نوار آویزان کاغذ می تواند داشته باشد بدون اینکه پاره شود.

 

Tensile

بالا