کارتن لوازم آرایشی و بهداشتی

  • بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی

    کارتن استند لوازم آرایشی محصولاتی را که مصرف کننده از آنها خریداری می کند در بالای پیشخوان های خرده فروشی قرار می دهد. این کارتن استندها به صورت استراتژیک در نقطه خرید قرار می گیرند تا حداکثر دید محصول را به دست آورد و فروش لحظه ای را ایجاد نماید. کارتن استند لوازم آرایشی ساخته شده از کارتن تاشو ، دارای وزن سبک هستند اما از تمامیت ساختاری برای تحمل وزن برخوردار می باشند. کارتن استند لوازم آرایشی معمولاً برای دستیابی به اهداف بازاریابی خاص ، به صورت موزون و با طرح های هدفمند طراحی می گردند.

جداکننده (مقسم) کارتنی لوازم آرایشی و بهداشتی

  • بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی

    کارتن استند لوازم آرایشی محصولاتی را که مصرف کننده از آنها خریداری می کند در بالای پیشخوان های خرده فروشی قرار می دهد. این کارتن استندها به صورت استراتژیک در نقطه خرید قرار می گیرند تا حداکثر دید محصول را به دست آورد و فروش لحظه ای را ایجاد نماید. کارتن استند لوازم آرایشی ساخته شده از کارتن تاشو ، دارای وزن سبک هستند اما از تمامیت ساختاری برای تحمل وزن برخوردار می باشند. کارتن استند لوازم آرایشی معمولاً برای دستیابی به اهداف بازاریابی خاص ، به صورت موزون و با طرح های هدفمند طراحی می گردند.

کارتن استند لوازم آرایشی و بهداشتی

  • بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی

    کارتن استند لوازم آرایشی محصولاتی را که مصرف کننده از آنها خریداری می کند در بالای پیشخوان های خرده فروشی قرار می دهد. این کارتن استندها به صورت استراتژیک در نقطه خرید قرار می گیرند تا حداکثر دید محصول را به دست آورد و فروش لحظه ای را ایجاد نماید. کارتن استند لوازم آرایشی ساخته شده از کارتن تاشو ، دارای وزن سبک هستند اما از تمامیت ساختاری برای تحمل وزن برخوردار می باشند. کارتن استند لوازم آرایشی معمولاً برای دستیابی به اهداف بازاریابی خاص ، به صورت موزون و با طرح های هدفمند طراحی می گردند.

بالا