سینی کارتنی میوه و سبزیجات

  • بسته بندی میوه و سبزیجات

    سینی های میوه و سبزیجات باعث افزایش پایداری بارها می شود و آسیب در میوه و سبزیجات در هنگام ترانزیت را به حداقل می رساند. این سینی ها تهویه لازم را برای مقابله با تغییرات رطوبت و آب و هوا فراهم می کند و تولید تازه را در شرایط مطلوب خود در سراسر زنجیره تأمین قرار می دهد. امکان چاپ فلکسو و افست با کیفیت بسیار بالا برای این سینی ها فراهم می باشد. سینی انار و ...

کارتن بسته بندی میوه و سبزیجات (اتوماتیک)

  • بسته بندی میوه و سبزیجات

    ما طیف گسترده ای از جعبه های کارتنی با قابلیت بسته بندی دستی و اتوماتیک را به طور خاص برای میوه و سبزیجات تولید می کنیم. کارتن ها به گونه ای طراحی شده اند که شرایط فیزیکی مناسب زنجیره تأمین را فراهم کند تا از رسیدن میوه و سبزیجات در شرایط بهینه اطمینان حاصل شود. کارتن ها را می توان با رنگ ها و گرافیک های بالا چاپ کرد تا توجه مصرف کننده را در یک محیط خرده فروشی جلب نمایند.

بالا