کارتن بایگانی

  • بسته بندی کاغذ و لوازم تحریر

    جعبه های بایگانی برای بسته بندی ، حمل و نقل و بایگانی اسناد اداری ، سوابق و پرونده ها طراحی شده اند. ما مجموعه ای از جعبه های بایگانی در اندازه ها استاندارد را ارائه می دهیم. جعبه بایگانی یک تکه شامل یک جعبه و یک درب است که با هم ساخته می شوند و این باعث می شود مقرون به صرفه تر باشد. جعبه بایگانی آسان مونتاژ شامل یک جعبه تنه و یک درب است که به طور جداگانه تولید می شود.

کارتن بایگانی

  • بسته بندی کاغذ و لوازم تحریر

    جعبه های بایگانی برای بسته بندی ، حمل و نقل و بایگانی اسناد اداری ، سوابق و پرونده ها طراحی شده اند. ما مجموعه ای از جعبه های بایگانی در اندازه ها استاندارد را ارائه می دهیم. جعبه بایگانی یک تکه شامل یک جعبه و یک درب است که با هم ساخته می شوند و این باعث می شود مقرون به صرفه تر باشد. جعبه بایگانی آسان مونتاژ شامل یک جعبه تنه و یک درب است که به طور جداگانه تولید می شود.

کارتن کاغذ A4

  • بسته بندی کاغذ و لوازم تحریر

    جعبه های کاغذ تحریر برای بسته بندی ، حمل و نقل کاغذ تحریر علی الخصوص کاغذهای A4 طراحی شده اند. ما مجموعه ای از جعبه های کاغذ تحریر را در اندازه های استاندارد با انواع چاپ فلکسو و افست ارائه می دهیم. کارتن کاغذ تحریر شامل یک جعبه تنه و یک درب است که به طور جداگانه تولید گشته و در نهایت جهت مصرف مونتاژ می شود.

بالا