واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت صنایع بسته بندی خبره میهن با بهره گیری از پرسنل متخصص و تجهیزات پیشرفته و به روز همواره سعی در بهبود محصولات تولیدی و آگاهی رساندن به مشتریان دارد. واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه مواد اولیه ورودی- محصول در جریان ساخت- محصول نهایی- شرایط ساخت و استفاده از چسب نشاسته را آزمایش و ثبت می نماید و پس از کنترل و ثبت موارد یاد شده اطلاعات و داده ها جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده و مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین یکی از وظایف واحد کنترل کیفیت رسیدگی به شکایت و پیشنهادات مشتریان و ارزیابی آنها می باشد که همواره در بازه های زمانی مشخص انجام می شود. مواد ورودی، محصولات در جریان ساخت و محصولات نهایی بر اساس استاندارد های ملی ، بین المللی  و طرح های کیفیت برقرار شده توسط شرکت مهندسین خبره میهن تحت بازرسی و آزمون قرار میگیرد. آزمایشگاه مجهز شرکت در این زمینه نقش اساسی ایفا میکند.در لینک های زیر ما به تعدادی از آزمایشهایی که در واحد کنترل کیفیت شرکت مهندسین خبره میهن جهت اطمینان از کیفیت مطلوب محصولات تولیدی انجام میشود اشاره کرده ایم:

 

1.پایداری تا خوردن کاغذ

2.مقاومت به ترکیدن

3.آزمون مقاومت چسبندگی لایه ها

4.آزمون تست کشش

5.مقاومت لهیدگی حلقه کاغذ

 

 

 

بالا