کاغذ کارتن سازی

در عرض های مختلف

شرکت مهندسین خبره میهن

دایکاتی لمینت فلکسو و ...

قبلی
بعدی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با ما، بر روی لینک روبه رو کلیک نمایید

محصولات

خدمات مشتریان

 • چرخه بازیافت کاغذ

  کارتن لمینتی

  لاینر و فلوت از مھمترین بخش ھای مقوای فلوتینگ می باشند و روی تمام ویژگی ھای کارتن تاثیر می گذارند. مطالعه حاضر با ھد...
 • چرخه بازیافت کاغذ

  تاثیر لاینر و فلوت در ویژگی ھای کارتن

  لاینر و فلوت از مھمترین بخش ھای مقوای فلوتینگ می باشند و روی تمام ویژگی ھای کارتن تاثیر می گذارند. مطالعه حاضر با ھد...
 • چرخه بازیافت کاغذ

  مقاومت لھیدگی حلقه کاغذ

  روش اندازه گیری زیادی برای مقاومت فشاری وجود دارد. متداول ترین آن آزمون لھیدگی حلقه است که در آن باریکه ای از کاغذ ا...
 • چرخه بازیافت کاغذ

  آزمون تست کشش

  مقاومت کششی مستقیما نمایانگر دوام و چگونگی کارکرد نھایی کاغذھایی چون کاغذ بسته بندی، کاغذ کیسه ای، کاغذ نواری صمغ دا...

رویدادها

نمایشگاه سینوکروگیت چین

نمایشگاه سینوکروگیت چین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی روسیه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی عراق

بالا